De KUMON Methode

De KUMON-leermethode helpt kinderen, ongeacht hun huidige vaardigheden, om enthousiast te worden over het leren, om vooruitgang te boeken en om hun potentieel te realiseren. Door het gebruik van taakbladen en begeleiding door de leider van de leercentra werken leerlingen in een leeromgeving die qua niveau en kwantiteit op hen is toegesneden. In kleine, hanteerbare stappen verhogen ze hun vaardigheden en hun vlotheid in het werken. Ze gaan pas naar het volgende niveau als ze het huidige werk moeiteloos onder de knie hebben. Dit zorgt ervoor dat ze solide leervaardigheden ontwikkelen en zelfvertrouwen in hun capaciteiten ontwikkelen.

Door de ontwikkeling van onze leerprogramma's worden leerlingen ondersteund in het zelfstandig denken en het ontwikkelen van sterke probleemoplossende vaardigheden. Op deze manier proberen de leerlingen zelf de oplossingen uit te werken aan de hand van de voorbeelden in de taakbladen. Onze leiders van de leercentra observeren de leerlingen op het werk en bieden hulp bij het vinden van de „leraar“ in het materiaal indien nodig. Op deze manier kan elk kind het vermogen ontwikkelen om zelfstandig te leren. Onze leerprogramma's op basis van taakbladen zijn in 60 jaar tijd verder ontwikkeld. We hebben van onze leerlingen geleerd hoe we hen het beste kunnen helpen om te slagen, vertrouwen op te bouwen en onafhankelijke leervaardigheden te ontwikkelen op weg naar een veelbelovende toekomst.

Individuele instructie

KUMON is een geïndividualiseerde leermethode die elke leerling, ongeacht leeftijd of schooljaar, in staat stelt om te werken in een leeromgeving die is afgestemd op zijn of haar niveau en hoeveelheid.  Hierdoor kunnen alle kinderen volgens hun behoeften van KUMON profiteren, of het nu gaat om de basisinhoud of de uitdaging van complexere taken of een fase tussen deze twee hoekstenen. Door voortdurend te werken met materiaal dat is afgestemd op hun behoeften, gaan de leerlingen in hun eigen tempo vooruit en gaan ze uiteindelijk aan de slag met inhoud die verder gaat dan het niveau van hun schooljaar.

De leider van de leercentra beslist op welk niveau een leerling moet werken op basis van de huidige vaardigheden en het huidige niveau van vloeiendheid. Leerlingen beginnen op een niveau waar ze gemakkelijk kunnen werken. Dit stelt hen in staat om hun zelfvertrouwen, concentratie en snelheid te verhogen voordat ze zich tot de taken van de hogere niveaus wenden. Door te werken aan taken die op hen zijn toegesneden, kunnen leerlingen enthousiaste studenten worden die overtuigd zijn van hun eigen capaciteiten en een positieve houding ten opzichte van het leren ontwikkelen.

Zelfstandig leren

KUMON hecht veel belang aan zelfstandig leren. De taakbladen moedigen de leerlingen aan om zelf de oplossing voor de taken te ontdekken. Dit is gebaseerd op de overtuiging dat leerlingen de beste kans hebben om hun korte- en langetermijndoelstellingen en -doelstellingen na te streven als ze worden begeleid naar proactief leren.

Naarmate er nieuwe inhoud wordt geïntroduceerd, kunnen er in de taakbladen voorbeelden van oplossingen worden gevonden om leerlingen te helpen de juiste aanpak te vinden, deze over te dragen naar soortgelijke taken en er vertrouwd mee te raken. De leiders van de leercentra beantwoorden de vragen van de leerlingen niet voortijdig, maar begeleiden hen zorgvuldig om zich bewust te worden van de belangrijkste punten van de taken en om na te denken over de informatie die het takenblad biedt. Op deze manier helpen zij hen om de taken zonder hulp van buitenaf op te lossen. Als zelfstandig leren slaagt, geeft het leerlingen een gevoel van prestatie, enthousiasme voor het leren en motivatie om door te gaan.

Kleine-stapjes-taakbladen

De KUMON-taakbladen zijn zo gestructureerd dat de leerlingen in zeer kleine stappen van eenvoudige naar complexe taken worden begeleid, waarbij de moeilijkheidsgraad in elk geval slechts minimaal wordt verhoogd. Hiermee kunnen leerlingen geleidelijk hun vaardigheden ontwikkelen naarmate ze op het juiste niveau leren en moeiteloos door het programma heen komen. Deze kleine stapstoename in moeilijkheidsgraad vergroot de kans dat leerlingen in staat zullen zijn om de taakbladen zelfstandig op te lossen, waardoor hun zelflerende vaardigheden worden verbeterd.

Als een leerling snel een bepaald onderwerp begrijpt en beheerst, kan hij of zij zonder veel oefening naar het volgende niveau gaan. Een leerling die meer tijd nodig heeft voor het ene of het andere onderwerp kan er veel tijd aan besteden totdat hij of zij het onder de knie heeft. Dit zorgt ervoor dat het tempo van de vooruitgang van de leerling accuraat is, dat hij of zij een solide basis voor het leren ontwikkelt en dat hij of zij een positieve leerervaring heeft. De taakbladen worden voortdurend gecontroleerd en zowel leerlingen als de leiders van de leercentra geven impulsen om de effectiviteit van onze programma's verder te vergroten.

KUMON-Instructor

De KUMON-Instructeurs concentreren zich op de ontwikkeling van het potentieel van elk individueel kind. Ze besteden veel aandacht aan de professionele vaardigheden, persoonlijkheid en aanpak van elke leerling bij het oplossen van taken. Ze observeren het werkproces zonder het te verstoren en zien hoe leerlingen omgaan met hun taken, of ze er bovenop zitten en hun werk met vertrouwen benaderen. Op basis van hun observaties bieden de leiders van de leercentra effectieve ondersteuning en zorgen zij ervoor dat de leerling zich verplaatst in een leeromgeving die qua niveau en kwantiteit precies goed voor hem of haar is.

Als een leerling een probleem niet kan oplossen, zal de leider van de leercentra eerst vragen stellen om te bepalen in hoeverre hij of zij de oplossing heeft begrepen. Hij wijst vervolgens op voorbeelden of geeft verdere aanwijzingen - altijd met als doel de leerling in staat te stellen de taak alleen op te lossen. De KUMON-leider van de leercentra werkt nauw samen met de ouders om ervoor te zorgen dat elk kind erin slaagt om te leren. Hij waardeert de ontwikkeling van elke leerling zonder hem of haar te vergelijken met anderen, hij prijst en moedigt hem of haar aan.

Zoek in onze Help-onderwerpen

Gebruik de volgende onderwerpen om meer te weten te komen over KUMON