De geschiedenis van KUMON

Oprichting van de onderneming

De KUMON-leermethode is in 1954 ontstaan uit de liefde van een vader voor zijn kind. Toru Kumon, een zorgzame vader en een begaafde leraar wiskunde op de middelbare school, erkende de tekorten die zijn zoon Takeshi in het vak wiskunde op school had. Om hem te helpen zichzelf te verbeteren, ontwierp hij wiskundige werkbladen voor zijn zoon, die hij dagelijks oploste. Toru Kumon was ervan overtuigd dat het de verantwoordelijkheid van een leraar was om kinderen aan te moedigen zelfstandig te leren. Daarom creëerde hij voor Takeshi lesmateriaal dat hem aanmoedigde om zelfstandig te werken.

Takeshi's vaardigheden verbeterden merkbaar en gestimuleerd door het succes van zijn zoon nodigde Toru Kumon verschillende buurtkinderen uit om op dezelfde manier te leren. Ze deden het allen indrukwekkend beter dan ervoor. Samen met de wens om het potentieel van zoveel mogelijk kinderen te ontwikkelen, was dit voor Toru Kumon de aanleiding om in 1955 het eerste Kumon-leercentrum voor wiskunde te openen in Osaka, Japan. In 1962 breidden de activiteiten zich uit naar Tokio, en in 1969 leerden meer dan 10.000 leerlingen bij Kumon.

Begin van de internationale expansie

In 1974 publiceerde Toru Kumon een boek met de titel "Het geheim van KUMON-wiskunde", waarin hij de doelstellingen van de KUMON-methode en de doeltreffendheid ervan beschreef. De publicatie kreeg een positieve respons en leidde tot een stortvloed van aanvragen. Tegelijkertijd begon KUMON zich internationaal te verspreiden en werd het eerste leercentrum buiten Japan geopend in New York. Ondertussen bleven de KUMON-deelnemers in Japan toenemen tot een totaal van 200.000 leerlingen in 1977.

In de jaren tachtig breidde KUMON zich zowel geografisch als in het aantal leervakken uit. Het eerste Europese leercentrum werd in 1980 met succes in Duitsland geopend, in 1983 gevolgd door de intrede op de Britse markt. Daarnaast werd in 1980 het KUMON Engels programma (voor Japanse moedertaalsprekers) ontwikkeld en in 1981 het KUMON Japans-programma (ook voor Japanse moedertaalsprekers). Aan het einde van de jaren tachtig waren er dochterondernemingen en leercentra van KUMON in Brazilië, Duitsland, Groot-Brittannië, Australië, Hongkong en Canada. In 1989 bedroeg het totale aantal aanmeldingen meer dan 1,5 miljoen.

Betekenis van het KUMON-logo

De KUMON-leermethode moedigt zowel leerlingen als instructeurs aan om zich te verdiepen in hun denken om de taken grondig te kunnen begrijpen en oplossingen te ontwikkelen. De "O" in ons KUMON-logo staat voor het "Denkende gezicht". Het is een gezichtsuitdrukking van leerlingen die zich concentreren, die leren, denken en zich ontplooien in KUMON-leercentra over de hele wereld. Het vertegenwoordigt ook de gezichten van al diegenen die verbonden zijn met KUMON. Medewerkers en instructeurs hebben dezelfde ambitie om te groeien en te verbeteren; onze eerste zorg is het opleiden, bevorderen en ontwikkelen van het potentieel van elk kind.

De blauwe kleur van ons KUMON-logo staat voor intelligentie, oprechtheid en de hemel die de wereld overspant. Het staat ook voor onze hoop dat de wereld verenigd zal worden, dat onze kinderen een geweldige toekomst zullen hebben en dat mensen over de hele wereld serieus over onderwijs en opvoeding zullen nadenken.
Het eerste leercentrum in België werd in 1985 geopend.

KUMON blijft wereldwijd groeien met meer dan 4 miljoen leerlingen in meer dan 50 landen en regio's over de hele wereld. Zie onderstaande tijdlijn voor meer details.
De jaren 1950
1954
Toru Kumon, een wiskundeleraar op een middelbare school, biedt zijn zoon Takeshi, die toen in groep vier van de basisschool zat, bijles aan die gebaseerd is op het idee van zelfstandig leren. Toru Kumon schrijft tal van wiskundige taken voor zijn zoon op losse vellen papier. Dit is de geboorte van de KUMON-methode.
1955
In Osaka, Japan, wordt het eerste wiskunde-leercentrum geopend dat gebruik maakt van de KUMON-werkbladen.
1958
Het kantoor van het Osaka Institute of Mathematics, tegenwoordig het KUMON Institute of Education, wordt geopend in Osaka, Japan.
1959
Toru Kumon lanceert de ASHR-lijst van bijzonder gevorderde leerlingen die zelfstandig leren boven hun schooljaarniveau.
De jaren 1960
1962
Het Osaka Institute of Mathematics Ltd. wordt opgericht.
1968
Toru Kumon verlaat de stedelijke Higashi middelbare school in Osaka en beëindigt zijn carrière als leraar om zich te wijden aan de activiteiten van het KUMON Institute.
1969
Het aantal leerlingen van KUMON overschrijdt de 10.000.
De jaren 1970
1974
Het eerste KUMON-leercentrum buiten Japan wordt geopend in New York. Met de opening van dit leercentrum in New York wordt het leren volgens de KUMON-methode voor het eerst buiten Japan aangeboden.
1975
Het aantal leerlingen van KUMON overschrijdt de 100.000. In Taiwan wordt een leercentrum geopend.
1976
KUMON viert de eerste leerling die het laatste werkblad van het wiskundeprogramma heeft voltooid.
1977
Voor het eerst slaagt een kind op de kleuterschool erin om lineaire vergelijkingen op te lossen met behulp van het KUMON-wiskundeprogramma. In Brazilië wordt een leercentrum geopend.
1978
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van KUMON vindt er een viering plaats. Takeshi Kumon (Toru Kumon's zoon en eerste KUMON-leerling) wordt benoemd tot voorzitter van het KUMON Institute of Education.
1979
Met het aanbod van het wiskundeprogramma in Duitsland krijgt KUMON vaste voet aan de grond in Europa. De eerste KUMON-conferentie voor instructeurs wordt gehouden in Osaka, Japan. Vanaf dit jaar zullen er jaarlijks conferenties voor instructeurs worden gehouden om de resultaten van hun instructie en de activiteiten van hun werkgroepen te delen met collega's uit heel Japan.
De jaren 1980
1980
De eerste KUMON-lijst met aanbevolen literatuur wordt samengesteld. Het KUMON Engels programma (voor Japanse moedertaalsprekers) wordt geïntroduceerd. Dochterondernemingen worden opgericht in São Paulo, Brazilië en in Düsseldorf, Duitsland.
1981
Het aantal leerlingen van KUMON bedraagt meer dan een miljoen. Het KUMON Japans-programma (voor Japanse moedertaalsprekers) wordt geïntroduceerd. De eerste conferentie voor instructeurs gewijd aan kinderen met speciale behoeften wordt gehouden in Tokyo, Japan.
1983
Het eerste KUMON-leercentrum wordt geopend in Groot-Brittannië. Het eerste KUMON-logo wordt ontworpen.
1984
Een dochteronderneming wordt opgericht in Sydney, Australië.
1985
KUMON arrives in Belgium
1988
De uitzending van een televisieprogramma over KUMON overtuigde de directeur van een lagere school in Sumiton, Alabama van de effectiviteit van de methode en leidde tot het inzicht dat de leerlingen echt geholpen konden worden om hun afkeer van het vak wiskunde te overwinnen. Dit is de eerste keer dat de KUMON-methode buiten Japan wordt gebruikt op een reguliere school. De resultaten zijn nog overweldigender dan verwacht en het succes wordt in verschillende media gevierd als het "wonder van Sumiton". Deze berichtgeving verhoogt de zichtbaarheid van KUMON en leidt tot de opening van meer en meer leercentra over de hele wereld. Andere dochterondernemingen worden opgericht in Hongkong en Toronto, Canada.
De jaren 1990
1993
Het aantal leerlingen van KUMON overschrijdt wereldwijd de 2 miljoen.
1995
Op 25 juli overlijdt de oprichter Toru Kumon op 81-jarige leeftijd. Dochterondernemingen worden opgericht in Singapore, Santiago (Chili), Mexico City en Shanghai.
1996
Andere dochterondernemingen worden opgericht in Johannesburg, Zuid-Afrika en Manilla, de Filippijnen.
1997
Op 7 januari sterft president Takeshi Kumon. Een KUMON-dochteronderneming wordt opgericht in Kuala Lumpur, Maleisië.
1998
Dochterondernemingen worden opgericht in Bangkok, Thailand en Buenos Aires, Argentinië.
De jaren 2000
2000
Een dochteronderneming wordt opgericht in Jakarta, Indonesië.
2001
Het aantal leerlingen van KUMON overschrijdt wereldwijd de 3 miljoen. Het nieuwe KUMON-logo wordt ontworpen.
2004
Een dochteronderneming wordt opgericht in New Delhi, India. Een dochteronderneming wordt opgericht in Bogotá, Colombia.
2006
Het aantal leerlingen van KUMON overschrijdt wereldwijd de 4 miljoen. Een dochteronderneming wordt opgericht in Ho Chi Minh-stad, Vietnam.
2007
Een dochteronderneming wordt opgericht in Doha, Qatar.
2008
De KUMON-groep viert zijn 50e verjaardag.
De jaren 2010
2017
KUMON is nu vertegenwoordigd in 50 landen en regio's over de hele wereld.
2018
De KUMON-groep viert zijn 60e verjaardag.
2019
KUMON is nu aanwezig in meer dan 50 landen en regio's wereldwijd.