Wat is KUMON?

Hoe kunnen wij u helpen

KUMON biedt veel meer aan dan bijles en verschilt sterk van het traditionele schoolonderwijs. In plaats van zich voor te bereiden op specifieke proefwerken of evaluaties, stelt KUMON leerlingen in staat om zelfstandig te leren, en wel door individuele instructies en zorgvuldig uitgewerkte werkbladen.

Naast het ontwikkelen van sleutelvaardigheden in wiskunde en Engels, bouwt elke KUMON-leerling zijn of haar eigen zelfstandige leervaardigheden en zelfvertrouwen op. Dit betekent dat een KUMON-leerling niet afhankelijk is van of beperkt wordt door de vaardigheden en kennis van anderen.
KUMON is goed voor alle kinderen. Dit komt door onze geïndividualiseerde benadering van lesgeven, die altijd de vraag stelt: "Wat kan het kind eigenlijk precies en wat zou de juiste volgende stap zijn?" We wijzen het toeschrijven van categorieën, of een kind "zwak" of "sterk" is, af. We karakteriseren leervaardigheden niet alleen volgens de mate van begrip, maar ook volgens de processen, hoe een kind denkt en werkt, en tevens naar de instelling ten opzichte van leren. Elke vaardigheid op deze gebieden wordt waargenomen en de grenzen worden geleidelijk verlegd.

Na een beoordelingstest wordt een leerplan opgesteld om de vaardigheden van het kind verder te ontwikkelen en het kind, ongeacht het startpunt via de KUMON International Standard (een internationale benadering van het overeenkomstige schooljaarniveau), verder te brengen. Bij KUMON zijn leerlingen met speciale onderwijsbehoeften net zo welkom als begaafde en getalenteerde kinderen, evenals alle anderen, die ervan overtuigd zijn dat ze meer kunnen doen en hun volledige potentieel willen uitputten.
De KUMON-leerlingen krijgen een individueel afgestemde hoeveelheid dagelijks werk, omdat het regelmatig werken aan een afgestemde hoeveelheid duurzamere leerresultaten oplevert dan langere leersessies afgewisseld met langere pauzes. Men leert sneller en maakt sneller vorderingen, omdat het geleerde door de dagelijkse oefening beter in het lange-termijn-geheugen verankerd wordt. Deze praktijk komt ook het inslijten van goede leergewoonten en een positieve houding ten opzichte van leren ten goede.
Uiteindelijk bereidt KUMON voor op deze examens, want naast inhoudelijke aspecten worden ook essentiële vaardigheden zoals goed kijken, aandachtig lezen en grondig nadenken ontwikkeld en getraind. Het werken met de KUMON-methode is dus niet strikt gebaseerd op een schoolcurriculum.

Op de lange termijn zal regelmatig leren met KUMON uw kind voorzien van de hulpmiddelen die het nodig heeft om uit te blinken in de betreffende vakken. Onze leerlingen merken vaak dat ze door het werken met KUMON vaardigheden en ervaringen hebben opgedaan, die hen helpen om goed te presteren bij verschillende examens, omdat KUMON hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid versterkt, en tegelijkertijd hun kennis en interdisciplinaire vaardigheden op het gebied van wiskunde en Engels, die op veel gebieden nuttig zijn, verstevigd. Bovendien zijn de leerlingen goed bekend met examensituaties, door de afsluitende toetsen, die ze bij KUMON na elk niveau afleggen.
Vloeiend en snel werken met de werkbladen speelt een essentiële rol bij het uitvoeren van de taken. Dit betekent dat de taken niet alleen nauwkeurig, maar ook snel uitgevoerd worden. Het vinden van de uitkomst van de som 8x7 is één ding, maar het antwoord meteen weten is iets heel anders. Vlotheid en nauwkeurigheid zijn samen voor uw kind de sleutel tot het succesvol beheersen van meer uitdagende taken.
KUMON is een programma voor zelfstandig leren, maar elke leerling wordt voortdurend ondersteund door zijn instructeur. De zorgvuldig uitgewerkte werkbladen laten leerlingen zien hoe ze de oplossingen zelf kunnen vinden, terwijl de instructeur hulp biedt wanneer dat nodig is. De belangrijkste taak van een KUMON-instructeur is om de leerlingen bij het werk te observeren en te laten zien hoe de oplossing uit de lesstof kan worden gevonden: De vaardigheden om goed te kijken, te vergelijken, bekende kennis te gebruiken en vaak om het gewoon maar te proberen, worden getraind. Voorwaarde is, dat de taken nooit te moeilijk of te gemakkelijk zijn.

Hebt u verder nog vragen?